PERIODONTICS

1 IN 3 ADULTS IN SPAIN TODAY HAVE SOME SORT OF PERIODONTAL DISEASE

SEGONS EL CONSELL DE DENTISTES D’ESPANYA 2020

MOST OF THE DISEASES AFFECTING THE GUMS ARE PAINLESS

Les malalties periodontals poden arribar a ser cròniques i de difícil control. Si no són tractades a temps, poden inclús desenvolupar una afectació de l’os que subjecta les dents. A Centre Dental Les Escoles disposem de la Sonda Florida, el que ens ajuda a entendre l’estat de la geniva de manera molt visual per desenvolupar un diagnòstic precís de l’estat de les teves genives i a veure la seva evolució i millora. Això ens permet aplicar el tractament apropiat i personal per a cada un dels nostres pacients.

CLEANINGS
0
PERIODONTAL MAINTENANCE
0

PERIODONTICS

1 IN 3 ADULTS IN SPAIN TODAY HAVE SOME SORT OF PERIODONTAL DISEASE

SEGONS EL CONSELL DE DENTISTES D’ESPANYA 2020

MOST OF THE DISEASES AFFECTING THE GUMS ARE PAINLESS

Les malalties periodontals poden arribar a ser cròniques i de difícil control. Si no són tractades a temps, poden inclús desenvolupar una afectació de l’os que subjecta les dents. A Centre Dental Les Escoles disposem de la Sonda Florida, el que ens ajuda a entendre l’estat de la geniva de manera molt visual per desenvolupar un diagnòstic precís de l’estat de les teves genives i a veure la seva evolució i millora. Això ens permet aplicar el tractament apropiat i personal per a cada un dels nostres pacients.

CLEANINGS
0
PERIODONTAL MAINTENANCE
0

ADVANTAGES

DIAGNOSIS

Healthy tooth

Gingivitis

Slight periodontitis

Serious periodontitis

READ
REAL CASES

READ
REAL CASES
 

Request   MORE INFORMATION