Condicions d'Ús i Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Centre Dental Les Escoles informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, fer ús incorrecte, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d’aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, per la qual cosa qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, quedant prohibit l’ús de www.lesescoles.com i el lliurament de dades personals a persones menors d’edat.

Centre Dental Les Escoles tractarà les dades de conformitat amb els principis exigits pel Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de Dades i pel RDL 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la UE de protecció de dades.

Centre Dental les Escoles es compromet a realitzar els seus màxims esforços par complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE  LES DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les dades que els USUARIS d’aquesta web ens facilitin a través dels formularis de la web, es la societat:

EGARA QUALIDENT, S.L.U.
NIF  B-64.926.421
Direcció postal: Ctra. Castellar 38, 08222 Terrassa (Barcelona)
Direcció electrònica: rgpd@lesescoles.com
Telèfon: 93.784.28.29

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR 

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar:

EGARA QUALIDENT, S.L.U. tractarà les seves dades amb la finalitat de:

  • Gestionar i atendre les sollicituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn.
  • Gestionar l’enviament de la informació que ens sollicitin i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los ofertes dels productes i/o serveis d’EGARA QUALIDENT dels que ens hagi manifestat el seu interès.

QUALIDENT  no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2. Legitimació per tractar les dades dels usuaris del formulari contactar: Consentiment del interessat

La base legal per al tractament de les seves dades es la obtenció del consentiment del usuari del formulari contactar, consentiment que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el formulari contactar emplenat amb les seves dades.

El simple fet d’enviar un usuari les seves dades de caràcter personal a Centre Dental Les Escoles suposarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Centre Dental Les Escoles són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, a tot moment responguin a la seva situació actual.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a Centre Dental Les Escoles, Carretera de Castellar, 38, 08222 Terrassa o per e-mail a rgpd@lesescoles.com.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Centre Dental Les Escoles utilitza les dades dels seus usuaris, escrigui’ns a rgpd@lesescoles.com.

3. Període conservació de les dades dels usuaris del formulari contactar

EGARA QUALIDENT, S.L.U. conservarà les dades dels usuaris del formulari contactar de forma indefinida en tant en quan no ens sol·liciti la seva supressió.

4. Destinataris de les dades dels usuaris del formulari contactar

Els destinataris de les dades dels usuaris del formulari contactar seran el personal i ’Administradora del Centre Dental Les Escoles.

També pot tenir accés a les seves dades l’empresa encarregada de prestar serveis de manteniment i desenvolupament de la web, que accedirà a les seves dades com a encarregat del tractament amb la sola finalitat de prestar els serveis contractats.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI PER DEMANAR HORA DE VISITA  

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari per demanar hora de visita :

EGARA QUALIDENT tractarà les dades dels usuaris del formulari de sol·licitud per demanar hora de visita amb la finalitat de:

  • Gestionar i concertar les sollicituds de visites al centre que els usuaris del formulari de reserves ens enviïn a través de la web.
  • Gestionar la programació de les visites sollicitades i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los dies alternatius per poder mantenir la visita interessada.

EGARA QUALIDENT no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2. Legitimació per tractar les dades dels sollicitants de visites: Consentiment del interessat

La base legal per al tractament de les seves dades es la obtenció del consentiment del usuari del formulari de sol·licitud de visita, consentiment que ens serà prestat en el moment en que un Usuari empleni i ens enviï el formulari per demanar hora de visita amb les seves dades i la sol·licitud del dia i hora de la visita.

3. Període de conservació de les dades dels clients sollicitants de visites

EGARA QUALIDENT conservarà les dades personals dels usuaris del formulari de sol·licitud de visita de forma indefinida, en tant en quan no ens sol·liciti la seva supressió i, en qualsevol cas, com a mínim durant el termini legal necessari per complir amb les nostres obligacions i responsabilitats legals, en relació amb els serveis prestats.

4. Destinataris als que comunicarem les dades dels sollicitants de visites

Els destinataris de les dades dels sol·licitants de visites seran el personal, l’administradora de l’empresa i els col·laboradors i prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions i amb els serveis odontològics que ens encarregui, que només podran accedir a les seves dades amb la finalitat de prestar els serveis que EGARA QUALIDENT els tingui contractats.
Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

DRETS QUE ELS ASISTEIXEN

Finalment, informem als usuaris dels formularis d’aquesta web que si ho desitgen, poden exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@lesescoles.com amb copia del seu DNI.