Què són els implants dentals?

Són uns additaments, com arrels artificials, la funció és substituir dents absents o perduts per qualsevol raó, capaços d\’integrar-se fins conviure de forma natural amb la resta dels teixits de la boca.

Actualment estan fabricats preferentment de titani químicament pur i actuen com a substituts de les arrels dentals. Després de la seva col·locació dins el maxil·lar o de la mandíbula, serveixen per, un cop osteointegrats, donar suport a les noves dents artificials que aniran units a ells

Cada implant fa la funció d\’arrel artificial sobre la qual s\’assentarà la corona o pròtesi dental i en ell podem distingir, a semblança de la dent natural:

– Fixació implantològica o implant dental (la part que queda sota la geniva)

– Pilar transepitelial (porció que emergeix a la boca)

– Corona o pròtesi (recobreix al pilar i és apreciable a la boca)