Què és la síndrome de la boca seca?

La síndrome de la boca seca és un desordre que causa dolor i sensació de coïssor a la boca i es caracteritza sobretot per una disminució de la producció de saliva.  El seu origen pot ser desconegut o amb unes causes conegudes, com:

  • Alcohol, que produeix sequedat en les mucoses
  • Tabac, que conté substàncies que ressequen la boca
  • Malalties, com la diabetes o el Parkinson
  • Medicaments, com els antihistamínics, els antidepressius o la medicació per a la hipertensió
  • Hàbits del son, com dormir amb la boca oberta

El que has de fer si tens aquesta síndrome és consultar el teu dentista perquè et faci un diagnòstic i et recomani la millor solució per al teu cas.