La prevenció de la gingivitis i periodontitis

La placa bacteriana és la principal responsable de les malalties periodontals i, en conseqüència, la seva eliminació és la millor manera de prevenir-les. Aquestes són algunes mesures per a la seva prevenció:

– Conèixer i entendre la malaltia

– Raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia durant dos minuts més cada vegada. És indispensable el raspallat abans de dormir

– Correcte raspallat de dents. És recomanable la utilització d\’un raspall elèctric recarregable d\’última generació, oscilant rotacional

– Neteja interdental amb seda dental

– Revisions periòdiques: cada tres o sis mesos, incloent una neteja professional realitzada pel dentista o higienista per remoure la placa i el carrall en àrees que són difícils d\’aconseguir i, conseqüentment susceptibles a la malaltia periodontal.

– Per a casos en què ja existeixi malaltia, l\’odontòleg li recomanarà la utilització d\’una pasta especial amb clorhexidina durant el temps que duri el seu tractament.

– En finalitzar el tractament, és recomanable la utilització d\’una pasta de manteniment.

Si s\’observen canvis en les genives, s\’ha de visitar el més aviat possible al dentista. A major rapidesa en l\’actuació, majors seran les possibilitats de recuperar la salut de les genives.