Per a què serveixen els implants dentals?

Quan fem servir implants dentals?

Utilitzem els implants dentals quan pretenem:

– Reposar dents amb estabilitat similar o fins i tot superior a la dels naturals perduts, evitant utilitzar dents adjacents. Rehabilitar la boca funcional i estèticament amb qualitat i precisió.

– Obtenir un ancoratge per a la les pròtesis dentals mòbils, aportant l\’estabilitat necessària per donar confort i seguretat, com si fossin pròtesis fixes

– Aconseguir que l\’os dels maxil·lars mantingui la seva funció i no perdi volum per reabsorció, evitant el deteriorament dels teixits i l\’aspecte de cara envellida per formació de plecs i arrugas.-

– Possibilitar ancoratges que permetin efectuar altres tractaments com els ortodòntics o ortopèdics i que d\’una altra manera, algunes vegades, serien impossibles de realitzar.