Per a què serveix la geniva?

La geniva forma part del sistema que suporta la dent als maxil·lars. Quan la geniva està sana, les dents estan subjectes amb fermesa, garantint així que compleixen correctament amb la seva missió de mastegar. La geniva és part del periodonci juntament amb l\’os alveolar i el lligament periodontal. Tots dos insereixen la dent en l\’organisme, actuant la geniva com a barrera protectora davant agressions físiques, químiques i bacterianes que procedeixin de l\’exterior.

La geniva sana està ben adaptada a les dents i tenen un color rosa clar.