Les malalties de la geniva

Les malalties de les genives apareixen rarament en nens, encara que en cas de fer-ho ho fan de manera molt severa, amenaçant la dentició i fins i tot, de vegades, la salut del nen. Les formes més freqüents apareixen en adults, començant les seves primeres manifestacions a edats joves, al voltant dels 30 anys. Com més jove sigui la persona al moment de l\’aparició, més severa serà la periodontitis i més cures necessitarà.

Les malalties de les genives es troben entre les més freqüents en la raça humana. Si no són tractades, condueixen a la pèrdua de les dents en un període variable de temps. El edentulisme és un problema sanitari de primera magnitud, ja que produeix grans seqüeles funcionals, estètiques i psicològiques en les persones que ho pateixen.