Les dents

Les dents estan dividides en dues parts: corona i arrel. L\’element de la dent està format per quatre parts: Esmalt (la capa més resistent i externa), Dentina (sota l’esmalt), quan està exposada, el pacient pot notar dolor i canvis tèrmics, la polpa (la part viva de la dent, és el responsable de la nutrició, a més de contenir fibres nervioses i gots sanguinis), el ciment (la part que està unida a l’os a través de fibres alveolars)

L\’ésser humà té dues denticions: la decídua i la permanent.
La decídua també és coneguda com de llet, o la primera. Comencen a erupcionar aproximadament als 6 mesos i es completa cap als 2 anys. Esta formada per 20 dents: 10 superiors i 10 inferiors. En aquesta primera dentició no surten ni premolars ni tercers molars.